قوانین تراشه گستران فارس شبکه

توافق نامه


فصل اول : تعاریف


۱٫۱ خریدار کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت هزینه سرویس می نماید.

۱٫۲ سرویس : هر یک از خدمات ثبتی، نرم افزاری، فنی وارتباطی قابل ارائه توسط تراشه گستران فارس شبکه

۱٫۳ پرتال کاربران : وبگاهی به آدرس http://tgfnetworks.ir/portal که خریدار در آنجا حساب داشته و از طریق این حساب می تواند فهرست سرویسهای خود را مشاهده؛ آنها را تمدید نموده یا ارتقا دهد و مشخصات خریدار در آنجا ثبت شده و قابل ویرایش و بروز رسانی است

۱٫۴ پرتال پشتیبانی : وبگاهی به آدرس http://tgfnetworks.ir که کلیه مکاتبات الکترونیکی و ایمیلهای خریداران و سایر کاربران با تراشه گستران فارس شبکه در آنجا ثبت و از طریق شماره تیکت قابل پیگیری است

۱٫۵ تعرفه : فهرست کامل سرویس های قابل ارائه همراه با ویژگی ها ومحدودیتها وقیمتها به نحوی که خریدارکاملا آگاه گردد.

۱٫۶ Spam (هرزنامه) : ارسال ایمیل به فردی بدون اینکه گیرنده بخواهد.

۱٫۷ Spam Cop : وب سایت شناسائی ومقابله با اسپم Spamcop.net

۱٫۸ IDC : مرکز خدمات داده ای اینترنت Internet Data Center

۱٫۹ تحویل خدمات : ارائه شناسه یا کلمه عبور استفاده از سرویسهای خریداری شده ویا اعلام انجام سایر خدمات بر اساس فاکتور یا قرارداد بین خریدار و تراشه گستران فارس شبکه

۱٫۱۰ کاربر وب سایت : کلیه اشخاصی که از سراسر دنیا وب سایت خریدار را مشاهده و مرور می کنند.

۱٫۱۱ منابع RAM: میزان  استفاده از حافظ اصلی سرور یا سرورهایی که به وب سایت خریدار سرویس دهی می کنند بر حسب مگابایت وقتی که کاربران آن سایت درحال استفاده ومشاهده آن سایت می باشند.

١.١٢ منابع CPU: میزان استفاده ازپردازنده سرور یا سرورهایی که به وب سایت خریدارسرویس دهی می کنند جهت پردازش درخواست ها واجرای کدهای دینامیک آن سایت نسبت به کل توان پردازنده سروربه صورت درصد وقتی که کاربران آن سایت در حال استفاده ومشاهده آن سایت می باشند.

١.١٣ Diskspace: میزان فضایی که برای ذخیره کلیه فایلهای خریداراعم ازوب سایت ، ایمیلها ، پایگاه های داده و همچنین لاگهای آنها توسط یک وب سایت مصرف می گردد.

١.١۴ Bandwidth: میزان رد وبدل اطلاعات بین کاربران وب سایت وسرورجهت نمایش وعملکرد یک وب سایت بر حسب مگابیت بر ثانیه. همچنین میزان ردوبدل اطلاعات بین دوسرور در صورتی که این اطلاعات به منظور سرویس دهی به کاربران آن وب سایت باشد.

١.١۵ Data Transfer: میزان تجمعی رد وبدل اطلاعات بین کاربران وب سایت وسرور یا سرورهای سرویس دهنده به وب سایت خریداربرحسب مگابایت در ٣٠ روز ماه میلادی . بالا بودن سرور: دردسترس بودن عمومی سرور در شبکه اینترنت در حداقل ٢ نقطه مختلف از دنیا بسته به سرویسهای مختلفی که روی یک سرور قراردارد باید پاسخ تستهای زیر مثبت باشد :

١. وب سرور: ping عمومی سرور یا پاسخ دهی سرور روی پورت ٨٠ ازطریق telnet

٢. ایمیل سرور: ping عمومی سرور یا پاسخ دهی سرور روی پورت ٢۵ یا ١١٠ازطریقtelnet

٣. دیتابیس سرور: پاسخدهی سرور روی پورتms sql server وmy sql

١.١۶ Uptime: نسبت میزان زمانی که کلیه سرویسهای سرویس دهنده به وب سایت خریدار درشبکه اینترنت بالا می باشند به کل مدت قرارداد سرویس دهی به درصد، در صورتی که وب سایت یا برخی از سرویسها به دلیل عدم رعایت بندهای این قرارداد به حالت تعلیق درآیند در این زمان محاسبه نمی شود .

فصل دوم : هویت


٢.٢ هویت خریدار : خریدار شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در پرتال کاربران و در بانک اطلاعات کاربران تراشه گستران فارس شبکه وجود دارد و سرویسهای خریداری شده تحت حساب وی مدیریت می شود

٢.٣ در مورد خریداران با هویت شخص حقوقی، یک نفر نماینده تام الاختیار در پرتال کاربران معرفی می گردد. این نماینده نسبت به سرویس تهیه شده همانند خود شخص حقوقی اختیار تام دارد. وظیفه اعلام کتبی نماینده جدید در آینده بر عهده خریدار بوده و تراشه گستران فارس شبکه هجو نت در صورت عدم دریافت اعلام کتبی مسئولیتی نسبت به حقوق وعملکرد مالکیتی ومسئولیتی خریدار نخواهد داشت .

٢.۴ برای حفظ حقوق قانونی خریداران، کلیه خریداران موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود شامل کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی ودرخواست شخص حقوقی همراه با کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات، به تراشه گستران فارس شبکه می باشند. در صورتیکه تراشه گستران فارس شبکه، در هنگام تکمیل فرآیند خرید وبه جهت تسهیل وتسریع امور، اقدام به دریافت وکنترل این مدارک ننماید پس از آن حق دریافت این مدارک همواره برای تراشه گستران فارس شبکه محفوظ بوده وبا عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به تراشه گستران فارس شبکه، حقوق مالکیتی خریدار ملغی محسوب می شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحیح اطلاعات مستقیما بر عهده خریدار خواهد بود. تراشه گستران فارس شبکه مسئولیتی در قبال کنترل صحت امضاﺀ خریداران ونمایندگان آنها ندارد.

٢.۵ خریدار اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و آدرسها وشماره تماس و امثالهم صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پرتال کاربران می کوشد. تراشه گستران فارس شبکه حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته تصویر برابر اصل این اطلاعات را از خریدار دریافت نماید. تراشه گستران فارس شبکه حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سرویس اقدام نماید.

٢.۶ مالکیت سرویس و کلیه مسئولیتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خریدار ویا نماینده خریدار هریک به تنهائی می باشد.

٢.٧ در صورتیکه به درخواست مشتری و در راستای کاهش هزینه ویا بهبود کیفی خدمات نگهداری و تمدید، به جای مشخصات خریدار مشخصات تراشه گستران فارس شبکه ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد همچنان مالکیت و کلیه حقوق و مسئولیتهای قانونی بر عهده خریدار خواهد بود.

فصل سوم : نحوه ارتباط طرفین با هم


٣.١ روش ارتباطی مستند تراشه گستران فارس شبکه با خریدار، آدرس ایمیل خریدار و پاسخ به تیکت های پرتال پشتیبانی که حساب کاربری وی در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود.

٣.٢ روش ارتباطی مستند خریدار با تراشه گستران فارس شبکه، ثبت تیکت در پرتال پشتیبانی با دریافت شماره پیگیری تیکت و یا ارسال نامه و دریافت رسید کتبی از تراشه گستران فارس شبکه خواهد بود.

٣.٣ استفاده از ایمیل توسط خریدار برای تسهیل انجام کار مقدور بوده لیکن روش مستند در موارد شبهه انگیزبرای خریدار محسوب نمی گردد.

٣.۴ تراشه گستران فارس شبکه مسئولیتی نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خریداری که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلاع تراشه گستران فارس شبکه نرسانده است ندارد.

فصل چهارم : تغییرات


۴.١ تغییرات توافقنامه : توافقنامه استفاده از خدمات تراشه گستران فارس شبکه تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین بین المللی و توافقات مجامع بین المللی ناظر بر سرویسهای قابل ارائه تراشه گستران فارس شبکه و از آنجا که این قوانین و توافقات در سطح کشور و بین الملل به طور آنلاین وماهانه امکان تغییر دارند، تراشه گستران فارس شبکه حق تغییرات آتی در توافقنامه را بر خود محفوظ می داند ونسخه توافقنامه بروز شده را از طریق لینک به صفحه توافقنامه در وب سایت تراشه گستران فارس شبکه در دسترس عموم خواهد بود.ضمنا تراشه گستران فارس شبکه مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی نفر به نفر درخصوص تغییرات احتمالی نداشته وخریدار می بایست موارد را عندالزوم با مراجعه به وب سایت تراشه گستران فارس شبکه کنترل نماید.

۴.٢ تغییرات تعرفه :

۴.٢.١ در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، خریدار در صورت تمایل به ارتقا در سرویس فعلی خود موظف به رعایت قیمتهای جدید خواهد بود . لیکن خدمات خریداری شده با تعرفه قبلی تا پایان دوره آن ارائه می گردد.

۴.٢.٢ هزینه های کارشناسی نیروی فنی ویا سایر خدماتی که درهنگام استفاده از یک سرویس اولیه خریداری شده مورد نیاز واقع می گردد تابع تعرفه روز درخواست جدید خریدار می باشد .

۴.٢.٣ ارتقاﺀ سرویس میزبانی از یک سرویس به سرویس بالاتر انجام می گیرد و هزینه آن معادل ١٠.٠٠٠ تومان می باشد.

۴.٢.۴ سرویسهای خریدار تنزل داده نمی شود .

۴.٢.۵ تغییرات تعرفه از طریق وب سایت منعکس شده وخریدار موظف به تبعیت از آن برای سفارشات جدید می باشد مگر اینکه پیش فاکتور مهلت داری در اختیار باشد که قبل از تغییرات تعرفه برای وی صادر گشته باشد .

۴.٣ تغییرات فنی : تراشه گستران فارس شبکه برای بهبود کیفیت خدمات حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس خریدار را تحت تاثیر قرار می دهد تراشه گستران فارس شبکه موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات ، از طریق وب سایت تراشه گستران فارس شبکه، پرتال کاربران یا پرتال پشتیبانی ویا ارسال خبر نامه به آدرس Email خریداران اطلاع رسانی نماید. خریدار موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید. هرگاه به دلیل موارد ضروری، تراشه گستران فارس شبکه امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد ویا فوریتهای فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان ونحوه تغییرات نخواهد داشت ضمناخریدار به تراشه گستران فارس شبکه وکالت می دهد تا درزمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی آن نماید.

۴.۴ تغییرات مالکیت: تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار یا نماینده وی ویا ارسال ایمیل درخواست مذکور از طریق آدرس ایمیل موجود در حساب کاربری در پرتال کاربران انجام میگردد.

۴.۴.١ تراشه گستران فارس شبکه در راستای حفظ حقوق خریداران خود حق دارد مدارک شناسایی متقاضی تغییر مالکیت را جهت احراز هویت وی و انطباق با مشخصات مالک سرویس دریافت دارد.

۴.۴.٢ تراشه گستران فارس شبکه می تواند تا زمانی که اطلاعات کافی در مورد موارد مشکوک پیدا نکرده است، اقدامی برای تغییر مالکیت یک سرویس صورت ندهد.

فصل پنجم : تحویل خدمات


۵.١ نحوه تحویل :

۵.١.١ پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل ویا برگه سرویس به خریدار اطلاع داده می شود. عدم دسترسی خریدار به آدرس ایمیل مورد نظر مانع تحویل سرویس نمی گردد.

۵.١.٢ خریدار در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، ایمیل مذکوررا دریافت ننماید موظف است حداکثر ٢روز پس از پایان زمان تحویل مجاز بصورت کتبی وبا امضا نامه، مراتب را به بخش فروش تراشه گستران فارس شبکه اعلام نماید.

۵.١.٣ در صورت بروز شرایط ویژه فنی ویا محدودیتهایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، تراشه گستران فارس شبکه مجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا ٢ برابر خواهد بود.

۵.١.۴ خریدار حق درخواست لغو سرویس خریداری شده تحویل نشده را تا قبل از سپری شدن ٢ برابر زمان تحویل مجاز آن سرویس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحویل ٧ روز باشد در صورت عدم تحویل، خریدار تا ١۴ روز مجاز به انصراف از خرید و دریافت وجه پرداختی خود نمی باشد.

۵.١.۵ تراشه گستران فارس شبکه مسئولیتی در قبال عدم تطابق با نیاز و یا عدم استفاده خریدار از سرویس خریداری شده وتحویل شده ندارد.

۵.١.۶ سرویسهای مرتبط با دامنه ای که توسط تراشه گستران فارس شبکه ثبت ویا تمدید نشده اند ونزد ثبت کننده دیگری می باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحویل شده فرض می گردند.

۵.٢ حداکثر زمان تحویل

۵.٢.١ حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای تراشه گستران فارس شبکه که با عنایت به شرایط عمومی کشور وبا فرض بدترین حالات ممکن است به شرح ذیل است . · سرور اختصاصی ٧ روز کاری · خرید نرم افزار خارجی ٧ روز کاری · ثبت دامنه ٢روز کاری · سرویس میزبانی ٢روز کاری · خدمات طراحی پوسته و وب سایت بسته به زمان اعلام شده در فاکتور یا قرارداد

۵.٢.٢ در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعریف شده، مشتری موظف به اعلام کتبی با امضا ذیل نامه به بخش فروش تراشه گستران فارس شبکه و دریافت رسید ارسال می باشد

۵.٢.٣ پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبورکنترل پانل آن به خریدار، بدلیل سلب امکان نظارتی از تراشه گستران فارس شبکه ، تراشه گستران فارس شبکه هیچ مسئولیتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.

۵.٢.۴ در مورد ثبت دامین های ir که می بایست توسط پژوهشگاه دانشهای بنیادی تایید و فعال گردد با توجه به اینکه به طور کلی تراشه گستران فارس شبکه کنترلی در زمان تایید دامین نداشته و همچنین به دلیل نقص در مدارک یا مشخصات ممکن است مدت زمان تایید دامین به طول انجامد، زمان رزرو اولیه دامین مبنای تحویل قرار می گیرد.

۵.٣ تطابق با سفارش : در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به خریدار با مشخصات سرویس، خریدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فاکتور به تراشه گستران فارس شبکه اعلام نموده و تراشه گستران فارس شبکه موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر اینصورت مسئولیت تراشه گستران فارس شبکه صرفا محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام خریدار و فقط تا پایان زمان سرویس مندرج در فاکتور می باشد وزمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.

فصل ششم : امنیت و محرمانگی


۶.١ به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنیت دارد. در کلیه این محیطها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همین دلیل ضمن آنکه تراشه گستران فارس شبکه تمام تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می نماید، با این حال از جانب احتیاط از خریداران می خواهد که همیشه ارتباطات آنلاین اینترنتی خود را نا امن فرض نمایند. تراشه گستران فارس شبکه هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود با جاهای دیگر را نمی پذیرد.

۶.٢ تراشه گستران فارس شبکه با تدابیر امنیتی خود مسئول حفظ امنیت پایه سرویس های خود می باشد.

۶.٣ تراشه گستران فارس شبکه مسئولیتی نسبت به ضعف ایمنی ناشی ازنرم افزارها، application ها ویا برنامه های مورد استفاده خریدار ندارد.

۶.۴ تراشه گستران فارس شبکه مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین خریدار وسرورهای خود ندارد.

۶.۵ تراشه گستران فارس شبکه مسئولیتی نسبت به در اختیار گرفتن کلمه عبور سرویسهای خریدار، توسط اشخاص ثالث ندارد.

۶.۶ تراشه گستران فارس شبکه موظف به رعایت محرمانگی کلیه داده ها و نرم افزارهای موجود در سرویس خریدار می باشد و همچنین آنرا در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

۶.٧ تراشه گستران فارس شبکه تلاش خود را برای حصول بالاترین سطح امنیت ممکن برای حساب آنلاین خریداران انجام می دهد از اینرو تراشه گستران فارس شبکه نسبت به اموری که در حیطه مسئولیت خریدار از لحاظ نگهداری امنیت حساب خود می باشد مسوولیتی ندارد.

۶.٨ در صورت نیاز مشتری جهت برطرف کردن مشکلات نرم افزاری و امنیتی application تراشه گستران فارس شبکه بنا به حجم کار مجاز به دریافت هزینه اضافه جهت رفع عیب نرم ازفزاری مشتری می باشد .

فصل هفتم : مرجع قضاوت


در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خریدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع به واحد روابط عمومی ویا دفتر مدیریت تراشه گستران فارس شبکه اقدام نموده و رسید کتبی دریافت نماید. تا موضوع مورد رسیدگی واقع گردد در صورت عدم حصول نتیجه پس از ١۵روزکاری، خریدار می تواند به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند .


فصل هشتم : فعالیتهای غیر مجاز خریدار

تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. تراشه گستران فارس شبکه تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می باشد. تراشه گستران فارس شبکه حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می دارد. زمانی که تراشه گستران فارس شبکه از تخطی یک خریدار از شرایط مندرج اطلاع پیدا می کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس خریدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکمیل بررسی ها تراشه گستران فارس شبکه بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعلیق یا قطع سرویس خاطی خواهد بود همچنین تراشه گستران فارس شبکه در صورت لزوم حق پیگرد قانونی شکایت و اخذ خسارت از متخلف را نیز برای خود محفوظ می دارد. هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران یا کشور محل قرارگیری سرورها خلاف باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می گردد. تراشه گستران فارس شبکه هیچگونه وجهی به خریدار متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود. همچنین خریدار متخلف مسئول جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به تراشه گستران فارس شبکه، سایر مشتریان تراشه گستران فارس شبکه و یا IDC سرویس مورد نظر خواهد بود : · استفاده از نرم افزارهای بدون رعایت حق کپی رایت ایران و بین المللی. · نصب ویا استفاده برنامه ای که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد . · ارسال یا اجرای فایلهای اجرایی مانند فایلهایی با پسوند exe , com , bat , vbsو امثالهم و در صورت وجود این فایلها بدون اخطار از فضای خریدار حذف می شود و با خریدار بر طبق ضوابط برخورد می گردد · خریدار مجاز به استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروسها و یا سورس هایی که موجب آلودگی یا پایین آمدن امنیت سرور گردد نمی باشد. · استفاده از برنامه های ضعیف نگارشی که موجب نفوذ به سرویس وسایر سرویسهای دیگرتراشه گستران فارس شبکه وسایر خریداران گردد. · وجود فایلهای حاوی ویروس عمدا ویا سهوا در فضای سرویس مورد خریداری · ارسال هرزنامه (Spam ) عمدا ویا سهوا (ملاک، گزارش Spam cop یا سایتهای مشابه و یا بررسی تیم فنی تراشه گستران فارس شبکه می باشد) حتی اگر از سرویس میل سرویس دهنده ثالثی استفاده شده باشد. · ارسال ایمیل حداکثر .۵ ایمیل در ساعت مجاز می باشد · ارسال ایمیل بصورت گروهی و تعداد بالا به هر صورت و شکل ممکن ممنوع است . ملاک ایمیل گروهی شباهت ٢ ایمیل خواهد بود . · گزارش فنی تراشه گستران فارس شبکه و یا IDC که سرور میزبانی در آن می باشد نسبت به انجام اعمال مغایر قانون تراشه گستران فارس شبکه. · عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران (خریدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد این قانون می باشد) · در صورت ارسال اسپم سرویس به مدت ٢۴ و حداکثر یک هفته مسدود خواهد ماند . · انجام فعالیتهایی که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات تراشه گستران فارس شبکه به خریدار و یا سایر خریداران گردد. · استفاده از سرویس جهت ایجاد اختلال و یا نفوذ در سیستمهای اشخاص ثالث. · راه اندازی mail server Open relay. · انجام فعالیت IRC · عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته در هر سرویس. · مختل کردن امنیت سیستم یا شبکه. در صورت بروز چنین مسائلی تراشه گستران فارس شبکه حق پیگرد قانونی و شکایت از متخلف به مراجع قانونی را محفوظ می دارد. نمونه هایی از اختلال در امنیت سیستم یا شبکه شامل موارد ذیل می شود: دسترسی یا استفاده غیر مجاز از داده ها، سیستم یا شبکه، از جمله هر گونه تلاش برای جستجو، اسکن یا آزمایش آسیب پذیری یک سیستم یا شبکه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر کاربر، میزبان یا شبکه، شامل: تلاش برای دسترسی به اطلاعات نامه های الکترونیکی، تلاش عامدانه برای پر کردن فضای یک سیستم، تلاش برای تغییر و یا حذف اطلاعات وب سایتها بدون مجوز از مالکان آنها و …

فصل نهم : محدوده استفاده از منابعCPU , DISK SPACE , TRAFFIC DATA TRANSFER , RAM, و …


٩.١ تراشه گستران فارس شبکه در تعرفه ی خود ویا در سایت این موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرویسهای تراشه گستران فارس شبکه برا&##1610; عموم سرویسها در تعرفه درج شده است . لیکن موارد زیرنیز باید در نظر باشند. · حداکثر CPU در میزبانی اشتراکی معمولی حداکثر ۴۸۰ مگاهرتز · حداکثر CPU در میزبانی اشتراکی سازمانی حداکثر ۸۰۰ مگاهرتز · حداکثر Ram در میزبانی اشتراکی معمولی ١۵٠ مگا بایت · حداکثر Ram در میزبانی اشتراکی سازمانی ٢٠٠ مگا بایت · حداکثر Data Transfer مجاز بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه· حد اکثر Disk Space بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه

٩.٢ ملاک تشخیص، نرم افزارهای کنترلی و واحد فنی تراشه گستران فارس شبکه خواهد بود.

٩.٣ تراشه گستران فارس شبکه در صورت تجاوز منابع سرویس کاربر از حدود تعیین شده، حق قطع سرویس بدون اخطار قبلی تا تعیین وضعیت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خریدار خواهد رساند. در این صورت، تراشه گستران فارس شبکه، پس از ارتقا سرویس توسط خریدار ویا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرویس دهی خواهد نمود.

٩.۴ در صورتیکه خریدار در استفاده از برخی منابع که قابل اندازه گیری نیستند از حد استاندارد سرویس تجاوز نماید به تشخیص بخش فنی، تراشه گستران فارس شبکه حق قطع سرویس تا تعیین تکلیف جدید را دارد.

فصل دهم : محتوا


١٠.١ سرویسهای تراشه گستران فارس شبکه می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری یا انتشار هر گونه اطلاعات یا داده که مخالف هر قانون اجرایی باشد یا مستقیما به تخلف از قانون خاصی کمک کند ممنوع است. این مورد می تواند شامل موارد زیر باشد (البته محدود به موارد زیر نیست( · قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز · استفاده غیر مجاز از علائم و اسامی تجاری دیگران · استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران · هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران · اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور · انتشار اکاذیب علیه دیگران · کلاه برداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود · سایتهای فعال در زمینه HYIP ویا دارای سیستم هرمی · فروش یا تبلیغ هرگونه کالا یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که سرورها در آن قرار دارد · سایتهای مرتبط یا حامی گروههای شناخته شده تروریست بین المللی · استفاده از سرویس های تراشه گستران فارس شبکه برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده های مرتبط با مسائل جنسی و غیر اخلاقی به هر شکل

١٠.٢ مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شدۀ خریدار ویا متصل به دامنه خریداری شده از تراشه گستران فارس شبکه تماما بر عهده خریدار است . این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد وسهو ویا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود.

١٠.٣ در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جبران کلیه خسارات وهزینه های مادی ومعنوی کلی وجزئی وارد بر تراشه گستران فارس شبکه در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد بود.

١٠.۴ تراشه گستران فارس شبکه برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات خریدار که محتوای مجرمانه در سرویس خود ویا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.

فصل یازدهم : مسئولیت خریدار


١١.١ خریدار موظف است که کلیه مواد توافقنامه، ضوابط تراشه گستران فارس شبکه و قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، تراشه گستران فارس شبکه حق قطع سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی ودریافت خسارت از خریدار را دارد وخریدار موظف به جبران کلیه خسارات وهزینه وارده بر تراشه گستران فارس شبکه می باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس ویا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.

١١.٢ خریداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند همچنین می بایست به حقوق سایر خریداران تراشه گستران فارس شبکه احترام بگذارند. تراشه گستران فارس شبکه حق تعلیق یا قطع دائم سرویس خریداران که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر خریداران می گردد را برای خود محفوظ می دارد. ضمنا خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت

١١.٣ به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس برمی گردد که با پایان سرویس به پایان می رسد. بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده وخریدار همواره موظف به رعایت قوانین عمومی وحقوقی تراشه گستران فارس شبکه خواهد بود.

١١.۴ کلیه مسئولیتهای عدم استفاده صحیح از سرویس خریداری شده با خریدار می باشد و تراشه گستران فارس شبکه تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در بسته های میزبانی خود می باشد.

فصل دوازدهم : گارانتی و پشتیبانی


١٢.٢ تراشه گستران فارس شبکه تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه خرید را دارد. در خصوص اختلالات و موارد دیگر مانند ارتباط اینترنت خریدار وبرنامه نویسی وب ونرم افزارها ومشکل دامنه ای که نزد دیگران ثبت شده است مسئولیتی متوجه تراشه گستران فارس شبکه نمی باشد.

١٢.٣ ملاک وجود اختلال در سرویس، گزارش واحد فنی ویک سایت Tracer معتبر که باید توسط تراشه گستران فارس شبکه تائید شده باشد، است.

١٢.۴ زمان اختلال در سرویس خریدار در صورت درخواست کتبی وی با اعلام مدت اختلال وتائید واحد فنی در صورتی که میزان تجمعی آن از ابتدای دوره از ٠.٢% کل دوره بیشتر باشد به مدت سرویس افزوده می گردد .

١٢.۵ ارائه خدمات پشتیبانی در تراشه گستران فارس شبکه بر مبنای پرتال پشتیبانی وبه صورت ٢۴ ساعته وهفت روز هفته می باشد. ضمنا به درخواستهایی که از طریق ایمیل، ویا تلفن اعلام گردد نیز رسیدگی می شود. خدمات پشتیبانی از طریق تلفن در ساعات وروزهای کاری ٩ الی٢١ شنبه تا چهارشنبه و ٩ الی ١۴ در روزهای پنج شنبه انجام می گردد.

١٢.۶ نحوه ارتباط مستند خریدار برای درخواستهای گارانتی و پشتیبانی باید از طریق پرتال پشتیبانی باشدکه زمان دقیق ارسال درخواست، زمان دقیق رسیدگی وهویت خرید مشخص باشد.

١٢.٧ عدم رضایت از خدمات بخش پشتیبانی و فنی می بایست به سرعت (ظرف ٢۴ ساعت) از زمان وقوع به واحد شکایات و یا دفتر مدیریت از طریق پرتال پشتیبانی اعلام گردد.

١٢.٨ سرویس ها و رویه عمومی تراشه گستران فارس شبکه بر اساس استاندارد فنی بین المللی و مصالح تراشه گستران فارس شبکه تعریف شده و برای خریدار خاص غیر قابل تفکیک و تغییر است وخریدار موظف است بررسی لازم خود را قبل از خرید سرویس بعمل آورده باشد.

١٢.٩ تراشه گستران فارس شبکه مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس خریداری شده با نیاز مشتری ندارد.

١٢.١٠ تراشه گستران فارس شبکه نسبت به نصب و عملیاتی شدن نرم افزارهائی را که مورد تائید بخش فنی نمی باشد مسوولیتی ندارد.

١٢.١١ میزان مسئولیت تراشه گستران فارس شبکه در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غیر مستقیم وارد بر خریدار در استفاده از سرویس و یا اطلاعات خریدار محدود به بند خسارات این قانون خواهد بود.

١٢.١٢ حداکثر زمان پاسخگویی به تیکت ها و درخواست های پشتیبانی ٢۴ ساعت پس از ثبت آن می باشد . درخواست ها و مشکلاتی که نیاز به بررسی بیشتر و پیگیری داشته باشد حداکثر طی ٧ روز پاسخ داده خواهند شد .

فصل سیزدهم : ضوابط خاص دامنه


١٣.١ تمدید یک دامنه تاریخ گذشته در صورت امکان تمدید ، ممکن است دارای جریمه تاخیر نسبت به تعرفه عادی باشد که این جریمه مطابق با قوانین ICANN و ثبت کننده اصلی وضوابط تراشه گستران فارس شبکه اخذ می گردد.

١٣.٢ تاریخ مستند برای مدت ثبت دامنه،whois های بین المللی می باشد.( در خصوص دامنه های ir. استعلام از ثبت کننده مستند خواهد بود.)

١٣.٣ اگر در سفارش خریدار، دامنه ای باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننماید و یا در حین تکمیل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص دیگری ثبت گردد و یا انتقال دامنه ای به تراشه گستران فارس شبکه باشد که به هر دلیل انجام نگردد، تراشه گستران فارس شبکه تنها موظف به بازگرداندن هزینه ثبت و یا انتقال آن دامنه به حساب خریدار در پرتال کاربران می باشد.

١٣.۴ در صورت درخواست انتقال یک دامنه به پنلی خارج از تراشه گستران فارس شبکه از طریق پرتال کاربران تراشه گستران فارس شبکه حق ممانعت از تکمیل مراحل انتقال را ندارد

١٣.۵ از آنجا که تراشه گستران فارس شبکه ثبت وتمدید دامنه وانتقال برای خریدار را به صورت واسط انجام می دهد عدم پذیرش توسط ثبت کنندگان بین المللی ویا ثبت کننده .Ir نسبت به ثبت ویا تمدید دامنه به هر دلیل مسئولیتی را متوجه تراشه گستران فارس شبکه نخواهد کرد.

١٣.۶ خریدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکیتی دامنه برای خود تحقیق لازم را به عمل آورده وتراشه گستران فارس شبکه در صورت ادعای شخص ثالث صاحب حق مورد تائید تراشه گستران فارس شبکه و مراجع ذیصلاح ایرانی وبین المللی آن دامنه را مسدود نموده و به رای مراجع ویا قوانین بین المللی عمل می نماید.

فصل چهاردهم : ضوابط خاص میزبانی


١۴.١ تراشه گستران فارس شبکه مسئولیتی در قبال تحویل داده های موجود در فضای میزبانی وب به خریدار نداشته و خریدار موظف به استفاده از FTPخواهد بود.

١۴.٢ تراشه گستران فارس شبکه مسئولیتی نسبت به بارگذاری اطلاعات (Upload) در فضای میزبانی خریدار ویا download اطلاعات وی به صورت رایگان ندارد.

١۴.٣ تراشه گستران فارس شبکه مسئولیتی نسبت به نصب نرم افزار برای خریدار به صورت رایگان ندارد.

١۴.۴ تراشه گستران فارس شبکه تلاش خود را جهت راهنمایی خریدار در مسائل فنی می کند ولی خریدار خود مسئول است با اطلاعات فنی سرویس میزبانی وب آشنائی داشته وتراشه گستران فارس شبکه مسئولیتی نسبت به آموزش نحوه بهره برداری صحیح از سرویس ندارد.

فصل پانزدهم : ضوابط خاص اجاره سرور اختصاصی


١۵.١ تراشه گستران فارس شبکه مسئولیتی در قبال پشتیبانی فنی سرور اختصاصی به خریدار نداشته و خریدار موظف به استفاده از ارتباط ریموت خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در تعرفه اعلام شده باشد

١۵.٢ تراشه گستران فارس شبکه تنها در صورت بروز مشکلاتی که موجب عدم دسترسی به سرور از راه دور می گردد مسئول پشتیبانی فنی سرور بوده و البته در صورتی که بروز مشکل به خاطر سو عملکرد خریدار باشد هزینه پشتیبانی طبق فاکتورهای IDC از خریدار اخذ خواهد شد

١۵.٣ مالک تجهیزات و سخت افزار سرور اختصاصی، تراشه گستران فارس شبکه می باشد و پرداخت هزینه اجاره سرور موجب بروز حقی برای خریدار نمی گردد

١۵.۴ در صورت بروز مشکل سخت افزاری که موجب عدم دسترسی به سرور شود خریدار موظف به اعلام مورد به بخش پشتیبانی تراشه گستران فارس شبکه بوده و تراشه گستران فارس شبکه پس از اطلاع موظف به تعویض سخت افزار معیوب به صورت رایگان می باشد.

فصل شانزدهم : سایر ضوابط خاص


١۶.١ خریدار موظف است سرویسهایی که نزد تراشه گستران فارس شبکه تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمدید توسط تراشه گستران فارس شبکه، حداکثر ٧روزتقویمی پس از زمان انقضا ﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول ویا واحد شکایات ارسال نماید.

١۶.٢ توافقات خاص تنها به صورت کتبی وبا مهرو امضاﺀ مجاز تراشه گستران فارس شبکه معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبی یا شفاهی و یا به هر شکل دیگر از درجه اعتبار ساقط است .

١۶.٣ خریدار موظف است تحویل ، تطابق واجرای صحیح سرویس خریداری شده را کنترل نماید.

١۶.۴ تراشه گستران فارس شبکه هیچ مسئولیتی برای بدست آوردن دامنه از دست رفته و یا اطلاعات حذف شده از روی سرورهای میزبانی پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت .

١۶.۵ مسئولیت اطلاع از زمان انقضا سرویس وکنترل آنها بر عهده خریدار می باشد لیکن تراشه گستران فارس شبکه، انقضاء سرویسهای خریدار را از …. ماه قبل از طریق پست الکترونیک به وی یادآوری می نماید و عدم دسترسی خریدار به پست الکترونیکی خود، مسئولیتی را برای تراشه گستران فارس شبکه ایجاد نخواهد کرد.

١۶.۶ وضعیت اعتبار، فهرست سرویسها و پرداختهای خریدار در حساب کاربری وی در پرتال کاربران قرار دارد و همواره وی می تواند برای آگاهی از وضعیت عملکرد خود از طریق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نماید.

١۶.٧ مدت زمان قطع سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات تراشه گستران فارس شبکه، بررسی جرائم واعمال تشخیص کارشناسی به مدت زمان سرویس دهی افزوده نمی گردد.

١۶.٨ امکان دریافت هرگونه سرویس هدیه و یا کمک هزینه های پیش بینی شده در برخی از سرویسها تنها در هنگام خرید بسته وجود دارد و طی مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزینه آن به حساب کاربری خریدار واریز نمی شود.

فصل هفدهم : نسخه پشتیبان (BACKUP)


١٧.١ به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایلها با خود خریداران بوده و همه خریداران می بایست پشتیبان کلیه داده های مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات و سرورهای تراشه گستران فارس شبکه نگهداری نمایند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و تراشه گستران فارس شبکه در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

١٧.٢ مسئولیت بکاپ گرفتن در سرویس های سرورهای اختصاصی صرفا به عهده خود خریدار می باشد و تراشه گستران فارس شبکه در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد

١٧.٣ تراشه گستران فارس شبکه جهت امنیت بیشتر، از کلیه فایلهای خریداران ( به جز سرویس میزبانی فایل) بصورت هفتگی و ماهیانه نسخه پشتیبان تهیه می کند. این نسخه پشتیبان حداقل تا ١ ماه و حداکثر تا ٣ ماه پس از منقضی شدن سرویس کاربر نگهداری خواهد شد.

١٧.۴ تمام نسخه های پشتیبان بر روی محلی خارج از دسترسی خریدار نگهداری می شود

١٧.۵ تراشه گستران فارس شبکه تعهدی نسبت به ارائه رایگان داده های موجود در آرشیوهای خود به خریدار ندارد.

١٧.۶ تراشه گستران فارس شبکه هیچگونه مسئولیتی در مورد صحت نسخه پشتیبان و بروز بودن آنها را ندارد.

١٧.٧ سرویس های میزبانی فایل به علت حجم بالای ارائه شده امکان بک آپ گیری ندارند.

فصل هجدهم : شرایط و قوانین مالی


١٨.١ نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور عمومی خریدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پایان مدت سرویس نگهداری نماید.

١٨.٢ خریدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدی ویا در وجه حسابهای اعلام شده در پرتال کاربران بپردازد .در شرایطی که تراشه گستران فارس شبکه درراستای مساعدت با خریدار اقدام به پذیرش چک مدت دار در خصوص فاکتور وی نماید، با عدم وصول وجه چک، خریدار موظف است در روز سررسید فورا اقدام به واریز وجه به حسابهای اعلام شده نماید و لاشه چک خود را دریافت نماید در غیر این صورت هزینه تاخیر در وصول اسناد ،پیگیری های حقوقی ، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز بر عهده خریدار خواهد بود ضمنا در اینگونه موارد تراشه گستران فارس شبکه حق دارد ضمن تعلیق سرویس، فاکتور خریداری که قسمتی از وجه آن در زمان مورد توافق وصول نشده را باطل نموده وخسارات وارده بر تراشه گستران فارس شبکه وهزینه سرویس را از آن کسر نماید.

١٨.٣ به دلیل محدودیت های نگهداری داده های حسابداری، فیش بانکی و یا حواله ای که برای افزایش اعتبار و یا پرداخت یک صورت حساب، تنها تا ۶ ماه پس از واریز قابلیت استفاده را خواهد داشت.

١٨.۴ تراشه گستران فارس شبکه، حق تامین و وصول کلیه مطالبات و جرائم ، سود تاخیردر پرداخت و سایر هزینه های خود از محل قطع موقت و یا دائم کلیه سرویسها و اعتبارات خریدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتیکه خریدار فورا به اخطار اعلام شده از سوی تراشه گستران فارس شبکه توجه ننماید حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب می نماید لازم به ذکر است مدت قطعی سرویس ناشی ازعدم پرداخت مطالبات تراشه گستران فارس شبکه به مدت سرویس دهی افزوده نخواهد شد و کلیه مسئولیتهای ناشی از این نوع قطع سرویس برعهده خریدار میباشد.

١٨.۵ در صورتیکه تراشه گستران فارس شبکه تشخیص دهد هر یک از سرویسها و یا کالای خریداری شده یک خریدار درزمان تحویل، با حجم بیشتر و یا باامکانات بهتر ویا زمان طولانی تر و یا هر مورد هزینه بر بالاتری از مشخصات مندرج در فاکتور مورد استفاده وی قرار گرفته و یا به هر دلیل خریدار به این حجم بیشتر و یا امکانات بهتر و منابع بیشتر ویا زمان طولانی تر دست پیدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه ای آنرا از خریدار دریافت نماید؛ پرداخت این هزینه برای خریدار اجباری می باشد و تراشه گستران فارس شبکه حق استیفا طلب خود را از نحوه دریافت بدهی های خریدار خواهد داشت.

١٨.۶ تراشه گستران فارس شبکه برای گسترش خدمات و افزایش سرویس دهی به خریداران خود در بازه های مختلف زمانی اقدام به انتشار و توزیع بنهای خرید می نماید. لازم به ذکر است که تراشه گستران فارس شبکه در پذیرش و یا عدم پذیرش این بنها دربازه های تخفیف و ایام خاص مختار می باشد.

١٨.٧ برای خرید یک سرویس میزبانی و یا یک بسته نرم افزاری امکان پذیرش بیش از یک بن وجود ندارد.

١٨.٨ هیچ یک از کمک هزینه ها و خدمات مازاد بسته ها قابل تبدیل به ارزش ریالی و کسر از فاکتور نمی باشد.

١٨.٩ بازگشت پول : این گارانتی صرفا به مشتریانی تعلق خواهد گرفت که مشکل اعلام شده توسط ایشان مربوط به سرویس دهنده بوده و توسط پشتیبانی قابل حل نباشد تعلق خواهد گرفت .

١٨.٩.١ کلیه سرویس های تراشه گستران فارس شبکه به استثنای سرویس های اعلام شده در زیر دارای ضمانت برگشت وجه از زمان پرداخت می باشند . (محدودیت زمانی گارانتی بازگشت پول وجود نداشته و در طی زمان سرویس دهی موجود و معتبر است ) سرویس هایی که ضمانت برگشت پول ندارند عبارتند از: ثبت انواع دامنه سرور مجازی ١ ماهه لایسنس و نرم افزار های خریداری شده آی پی های اختصاصی گواهی های SSL طراحی

١٨.٩.۴ برگشت پول با درخواست کتبی مالک تنها با حضور وی یا نماینده قانونی او در محل تراشه گستران فارس شبکه یا از طریق اعلام یک شماره کارت توسط خریدار و واریز اینترنتی به آن حساب از طریق سیستم اینترنتی انجام خواهد شد .

١٨.١٠ بدهی ها :

١٨.١٠.١ تراشه گستران فارس شبکه با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که خریدار برای آن بدهکار است و یا سایر سرویسها و خریدهای قبلی خریدار را داشته و می تواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و یا خسارات وارده بر تراشه گستران فارس شبکه) کسر نماید

١٨.١١ جرائم :

١٨.١١.١ تراشه گستران فارس شبکه حق دریافت هزینه برای تاخیر مشتری در تمدید به موقع سرویسهای دامنه میزبانی و امثالهم را خواهد داشت.

١٨.١١.٢ تراشه گستران فارس شبکه حق دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودی یک سرویس را خواهد داشت.

١٨.١٢ مدت زمان اعتبار قیمت ارائه شده فاکتور و صورت حساب ها نیز ١ ماه از تاریخ صدور خواهد بود .

فصل نوزدهم : فورس ماژور


تراشه گستران فارس شبکه هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، محدودیتهای دولتی و تحریم را ندارد. با این حال در صورت بروز چنین مواردی تراشه گستران فارس شبکه تلاش خود را برای کاهش اثرات این موارد می نماید. بروز هر یک از موارد فورس ماژور موجب تخطی خریداران از شرایط خدمات نخواهد شد. تحریم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.

فصل بیستم : انقضاء و تمدید خدمات


تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود همچنین تراشه گستران فارس شبکه مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های خریدار پس از تاریخ انقضا نخواهد داشت.

فصل بیست و یکم : پذیرش مواد توافقنامه و ضوابط


با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت تراشه گستران فارس شبکه، خریدار مواد توافقنامه و ضوابط تراشه گستران فارس شبکه را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد.

فصل بیست و دوم : رویه حفاظت


تراشه گستران فارس شبکه درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار مسئول بوده و حق استفاده وارائه به اشخاص ثالث ویا استفاده تبلیغاتی را ندارد وتنها در صورت دریافت حکم قضائی اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی در اختیار مقام قضائی قرار خواهد داد. اطلاعات مندرج در Whois دامنه به دلیل قابل رویت بودن برای عموم از این قاعده مستثنی می باشد.

فصل بیست و سوم : خسارت و رفع مسئولیت


٢٣.١ خدمات تراشه گستران فارس شبکه به همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و ضمنی شامل آنها نمی گردد. ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خریدار بودن، بی عیب بودن، عدم قطعی، امنیت و … ارائه نمی شود. همه ضمانتهای کتبی و شفاهی در مورد سرویسهای تراشه گستران فارس شبکه که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتب&##1575;ر می باشند. تراشه گستران فارس شبکه هیچگونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی پردازد. تراشه گستران فارس شبکه تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی (مانند از دست رفتن داده ها روی سرور) نخواهد بود.

٢٣.٢ سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خریدار برای هریک از انواع سرویسها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط خریدار بوده و تراشه گستران فارس شبکه هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت

فصل بیست و چهارم : سلب اختیار


عدم اجرای بخشی از ضوابط و مواد توافقنامه تراشه گستران فارس شبکه نسبت به خریدار یا دیگران به منزله سلب حق اجرای مواد توافقنامه از تراشه گستران فارس شبکه نمی باشد.